Chronická vs. epizodická migréna

12.06.2023

Ve světě migrény zřejmě často uslyšíte termíny chronická a epizodická migréna, které se k popisu této nemoci používají. V následujícím článku se dozvíte, jak se od sebe tyto dva druhy migrény liší, jak ovlivňují léčbu a jak poznat, který typ máte právě vy.

ROZDÍLY MEZI CHRONICKOU A EPIZODICKOU MIGRÉNOU

Termíny chronická a epizodická migréna označují počet dní bolesti hlavy během měsíce. Epizodická migréna se vyznačuje záchvaty migrény méně než 15 dní v měsíci. Termín chronická migréna, který byl zaveden relativně nedávno, se užívá k označení diagnózy, při které má osoba více než 15 dní bolesti hlavy za měsíc. Alespoň 8 z těchto dnů musí mít příznaky migrény a tento stav musí trvat minimálně po dobu 3 měsíců.

Lehce matoucí může být výraz "chronický", který často označuje delší výskyt onemocnění, což ale není případ chronické migrény. Slovo "chronický" skutečně označuje pouze četnost dní bolesti hlavy v měsíci, nikoliv dobu trvání onemocnění.

S chronickou migrénou se často pojí také vysoké riziko vzniku bolesti hlavy z nadužívání léků (tzv. medication overuse headache).

JAK POZNÁM, JESTLI MÁM EPIZODICKOU, NEBO CHRONICKOU MIGRÉNU?

V první řadě je třeba si spočítat počet dní v měsíci, ve kterých máte záchvaty migrény (například pomocí mobilní aplikace), a to včetně popisu symptomů (nevolnost, citlivost na světlo a hluk, typ a síla bolesti hlavy atp.). Pokud se jedná o chronickou migrénu, alespoň 8 z 15 dní bolesti by měly mít charakter migrenózních záchvatů. U epizodické migrény se jedná o 15 a méně dní bolesti.

Na chronické migréně je zajímavé, že s narůstající frekvencí záchvatů může ztratit některý ze svých rysů, který se vyskytoval dříve, když měla migréna epizodický charakter. Možná nebudete mít tak silnou bolest hlavy a trvalou nevolnost, jako jste pociťovali dříve, a bolest hlavy nemusí být pulzující a jednostranná, ale spíše difúzní (rozptýlená).

MŮŽE NĚKDO MÍT CHRONICKOU I EPIZODICKOU MIGRÉNU ZÁROVEŇ?

Někdo může mít epizodickou migrénu, která pak přechází do chronické a zase zpět, ale nemohou existovat najednou – vzájemně se vylučují. Aktuálně stanovená diagnóza může být tedy pouze jedna z nich.

JAK SE LIŠÍ LÉČBA CHRONICKÉ A EPIZODICKÉ MIGRÉNY?

V podstatě ne moc výrazně. Preventivní medikace se používá u obou typů. Léčba monoklonálními protilátkami CGRP (tzv. biologická léčba) je také schválena pro oba typy, nicméně klinické studie probíhaly odděleně. Jediný rozdíl je v léčbě botulotoxinem, který je účinný u chronické migrény, ale u epizodické nikoliv.


Zdroje: Migraine Again, Neurologie pro praxi, The Headache + Migraine Clinic


Další články o migréně