Co mají společného migréna, deprese a úzkost

02.11.2023

Chronické onemocnění, jako je migréna, ovlivňuje náš život tak intenzivním způsobem, že se člověk snadno cítí smutný, skleslý a frustrovaný. ˇŽivot s migrénou je náročný. Žít s nepředvídatelnou a bolestivou nemocí, která zásadně ovlivňuje každodenní život, může být velmi obtížné. Pojďte se podívat na to, jaké psychické obtíže jsou k migréně nejčastěji přidruženy, a co se s nimi dá dělat.

Mezi nejčastější psychické obtíže, které jsou spojené s migrénou, patří deprese, úzkost, posttraumatická stresová porucha, bipolární porucha a sebevražedné myšlenky. Neznamená to, že se tyto potíže objeví u všech osob s migrénou, nicméně je zde vyšší riziko rozvoje než u osob bez migrény. U osob s migrénou je až 2x vyšší pravděpodobnost rozvoje deprese než u osob bez migrény. Přibližně 20 % osob s epizodickou migrénou (tedy záchvaty 14 a méně dní v měsíci) má zároveň depresi a úzkosti. U osob s chronickou migrénou (tedy 15 a více záchvatů v měsíci) mluvíme dokonce až o 30-50 %.

Kvůli snaze minimalizovat záchvaty migrény se často můžete dostávat do začarovaného kruhu vyhýbání se různým činnostem. Tím, jak se stále více izolujete od svého okolí, přátel, práce a koníčků, se váš život stává závislým pouze na migréně a dalších zdravotních potížích. To vede k postupné ztrátě radostných aspektů vašeho života, které jste dříve zažívali. Je důležité se v tomto momentu zastavit a začít situaci aktivně řešit. Co vše můžete udělat pro to, abyste opět žili radostně a šťastně? Nezapomeňte, že kvůli migréně může být váš normální život trochu jiný, než u osob, které se s ní nepotýkají. Může to znamenat úpravy pracovního prostředí, plány pro zvládání běžných denních činností, a dokonce i přehodnocení vztahů a přátelství, která by se mohla jevit jako nepřínosná.

Každá přidružená nemoc může mít odlišné faktory, které ji spojují s migrénou. V rámci jednoho z aktuálně probíhajících výzkumů je zkoumán vztah mezi migrénou, depresí a úzkostí. Dosavadní výsledky naznačují, že pokud dojde k úlevě od záchvatů migrény (snížení četnosti nebo intenzity záchvatů), dochází také k úlevě od přidružených psychických obtíží. 

Příznaky úzkosti a deprese

Běžné příznaky úzkosti, jako je nadměrná obava, strach a podrážděnost, mohou vycházet právě z migrény. Lidé se obávají, kdy přijde další záchvat, a cítí se kvůli nepředvídatelnosti své nemoci bezmocní. Zároveň pociťují frustraci z toho, jak migréna ovlivňuje jejich život.

Mezi příznaky deprese patří: únava, ztráta zájmu o různé činnosti, ztráta potěšení z věcí, které člověka dříve naplňovaly, změny spánku a stravovacích návyků, pocity smutku a beznaděje. Všechny tyto příznaky úzce souvisí s příznaky migrény, jako jsou: nespavost, ztráta chuti k jídlu a malátnost.

Sebevražedné myšlenky a chování

Migréna, deprese i úzkostné poruchy zvyšují riziko sebevraždy. Výzkum z roku 2017, který se věnoval výskytu sebevražedných myšlenek u pacientů s migrénou, ukázal, že tito pacienti mají k sebevražedným myšlenkám 2,5x vyšší sklony než osoby bez migrény.

Určitě neotálejte s vyhledáním odborné pomoci pokud:

 • začnete pociťovat, že svůj život nežijete tak, jak byste chtěli,
 • cítíte nechuť při vykonávání jindy příjemných aktivit,
 • u sebe zaznamenáte ztrátu zájmu o rodinu, práci, koníčky, společenské aktivity atp.,
 • máte sebevražedné myšlenky nebo se sebepoškozujete,
 • máte dlouhodobé potíže s usínáním nebo nemůžete spát kvůli neustálému přemýšlení o problémech,
 • máte pocit, že se odstřiháváte od svého okolí,
 • vyhýbáte se sociálním kontaktům a máte potíže opustit domov.

Pokud o sebevraždě vážně uvažujete vy, nebo někdo koho znáte, neváhejte vyhledat odbornou pomoc.

Migréna a stres

Není žádným překvapením, že stres představuje významný spouštěč záchvatů migrény. Nová zjištění naznačují, že největší vliv na jejich spuštění má právě změna úrovně stresu. To znamená, že ataky nezpůsobuje pouze intenzivní stres, ale i jeho prudký pokles, jako je například začátek dovolené nebo víkend.

A co s tím?

V první řadě je třeba zmínit, že stres je součástí života každého z nás. Všichni v průběhu života procházíme určitými stresovými situacemi a záleží jen na nás, jak na ně budeme reagovat. Místo snahy o eliminaci stresových faktorů je podstatné zaměřit se na zvládání našich reakcí. Hledejte rovnováhu mezi stresujícími událostmi a zdravými návyky a pozitivními aspekty života:

 • Spíte dostatečně? 
 • Stravujete se pravidelně a zdravě? 
 • Máte podporu od vašeho okolí? 
 • Máte nějakou zálibu, která vás baví? 
 • Máte domácího mazlíčka, který vám přináší radost? 

Pomoci může také psychoterapie, kurzy všímavosti, meditace atd. Je důležité přemýšlet nejen o základních zdravých návycích, jako je pravidelný spánek, strava a pohyb, ale také o všech dalších aspektech, které nám přinášejí radost do života.

Někomu se mohou výše uvedené věci jevit jako běžné, zatímco pro jiného mohou být prakticky nedosažitelné. Není vhodné automaticky předpokládat, že lze cokoliv snadno provést či změnit.. Klíčové je začít. Rozhodněte se, co je momentálně uskutečnitelné, a začněte postupovat malými kroky vpřed. V případě pochybností nebo potřeby poradit se s někým, komu důvěřujete, se nebojte tuto osobu oslovit. Může to být lékař, kolega v práci, partner, přítel či kdokoliv jiný, komu důvěřujete.

Možnosti léčby

Deprese i úzkost jsou léčitelné mnoha způsoby. Jednak léky, které se zaměřují na neurotransmitery (přenašeče vzruchů v nervové soustavě), jednak množstvím nefarmakologických postupů, např. psychoterapií, biofeedbackem, relaxačními technikami atp.

 • Antidepresiva jsou úspěšně užívána jak v léčbě deprese, tak v preventivní léčbě migrény. Navíc k ovlivnění migrény dochází i v případě, že u člověka nejsou přítomny symptomy deprese. 
 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) pomáhá lidem lépe zvládat stres a měnit způsoby, jak přemýšlejí a jednají. 
 • Relaxační terapie pomáhají nejen s depresí a úzkostí, ale také se stresem, který může příznaky migrény zhoršit. 
 • Biofeedback porovnává různé fyziologické reakce s informacemi biologickými. Člověk je napojen na přístroj, který na obrazovku přenáší informace z nervového systému. Biofeedback, kromě jiného, pomáhá také s migrénou. 
 • Důležitou součástí léčby je také aktivní a zdravý životní styl a pravidelný spánkový režim.

Doporučení

Zůstaňte v kontaktu s přáteli a rodinou. Možná někdy budete muset kvůli migréně zrušit schůzku, nebo odejít dříve, ale nepřestávejte si dělat plány. Nestahujte se do sebe a nenechávejte se migrénou odradit od společenského života. Více než cokoliv jiného je důležité si uvědomit, že migréna, úzkost nebo deprese nejsou vinou daného člověka a že existují možnosti léčby.

Je rovněž důležité umět o pomoc nejen žádat, ale také ji přijmout. Až se vás příště někdo zeptá, jak by vám mohl pomoci, zvažte, co by pro vás bylo skutečně užitečné. Vyzvednout dítě ze školy? Dojít na nákup? Poklidit domácnost? Věřte, že máte ve svém okolí osoby, která vám skutečně chtějí pomoct. 


Zdroje: American Migraine Foundation, Neurologie pro praxi, Migraine World Summit

Další články o migréně