Souvislost mezi migrénou a hormony

10.03.2020

K bolestem hlavy u mužů i žen přispívá mnoho faktorů včetně rodinné anamnézy či věku. Speciálně u žen však často nacházíme spojitost mezi migrénou a hormonálními změnami. 

Některé ženy jsou citlivější na účinky hormonů. Pokud bolesti hlavy narušují vaše každodenní činnosti, práci nebo osobní život, přečtěte si tohoto průvodce a požádejte o pomoc svého lékaře. Zkusit můžete ale i tzv. hormonální jógovou terapii.

Hormony estrogen a progesteron hrají klíčovou roli při regulaci menstruačního cyklu a těhotenství a mohou také ovlivňovat procesy v mozku související se vznikem migrenózního záchvatu. Stabilní hladiny estrogenu mohou bolesti hlavy snížit, zatímco kolísání jeho hladiny je mohou zhoršit.

I když kolísavé hladiny hormonů mohou frekvenci migrenózních záchvatů ovlivnit, nejsou ženy s migrénou na milost svých hormonů zcela ponechány. Migrénu spojenou s hormonálními výkyvy může pomoci zmírnit lékař, leccos také mohou pacientky udělat samy:

Během menstruace

Pokles estrogenu těsně před menstruací může přispět k výskytu migrenózních záchvatů. Mnoho žen s migrénou tak zažívá bolesti hlavy před nebo během menstruace.

Tato tzv. menstruační migréna může být zmírněna několika osvědčenými způsoby:

Preventivní léčba

Pokud trpí žena několika migrenózními záchvaty za měsíc, lékař jí může doporučit preventivní léčbu. Pokud je menstruační cyklus pravidelný, může být nejúčinnější užívat preventivně analgetika či triptany, a to u záchvatů, které začínají několik dní před cyklem a pokračují až dva týdny po jeho začátku.

Pokud záchvaty probíhají v průběhu menstruačního cyklu nebo zažívá-li žena nepravidelné cykly, může lékař doporučit užívání preventivních léků každý den. Tato denní medikace může zahrnovat beta blokátory, antikonvulziva, blokátory vápníkových kanálů, antidepresiva nebo hořčík. Lékař může také zvážit měsíční injekci monoklonálních protilátek, pokud jiné léky nejsou účinné.

Změny životního stylu, jako je snižování stresu, pravidelné stravování a cvičení, mohou také pomoci snížit frekvenci, délku a závažnost migrénózních záchvatů.

Hormonální antikoncepce

Hormonální antikoncepční metody, jako jsou antikoncepční pilulky, náplasti nebo vaginální kroužky, mohou změnit stávající vzorce bolesti hlavy - ty se mohou zlepšit, zůstat stejné nebo zhoršit.

U některých žen může hormonální antikoncepce snížit frekvenci a závažnost menstruačních migrenózních záchvatů minimalizováním poklesu estrogenu spojeného s menstruačním cyklem. Použití hormonální antikoncepce k prevenci menstruační migrény tak může být vhodné pro ženy, kterým nepomohly jiné metody.

Jiné ženy mohou během používání hormonální antikoncepce migrénu zažít poprvé. Pokud se během užívání antikoncepce vyskytne migréna poprvé, je třeba tuto skutečnost sdělit ošetřujícímu lékaři.

Tipy pro použivání hormonální antikoncepce:

Během těhotenství

Hladiny estrogenu v raném těhotenství rychle rostou a do jeho konce zůstávají vysoké. Migréna se během těhotenství často zlepšuje nebo dokonce mizí. Nicméně bolesti hlavy z napětí se obvykle nezlepší, protože nejsou ovlivněny změnami hormonů.

Trpí-li žena chronickými bolestmi hlavy, měla by se svým lékařem prodiskutovat, které léky a terapie ji mohou pomoci během těhotenství, a to ještě než otěhotní. Mnoho léků na bolest hlavy může mít škodlivé nebo neznámé účinky na vyvíjející se plod. Více informací o migréně a těhotenství najdete zde.

Po porodu může náhlé snížení hladiny estrogenu - spolu se stresem, nepravidelnými stravovacími návyky a nedostatkem spánku - znovu vyvolat bolesti hlavy.

I když je na místě opatrnost ohledně užívání léků na bolest hlavy během kojení, možnosti se oproti době těhotenství zvyšují. Jaké léky lze při kojení užívat, určí ošetřující lékař.

Během perimenopauzy a menopauzy

U mnoha žen, které mají hormonálně podmíněné bolesti hlavy, se migréna může během perimenopauzy (v letech vedoucích k menopauze) vyskytovat častěji a v závažnější formě, protože hladiny hormonů rostou a klesají nerovnoměrně.

U některých žen se migréna zlepší, jakmile se jejich menstruace zastaví, ale bolesti hlavy z napětí se často zhoršují. Pokud bolesti hlavy přetrvají i po menopauze, je pravděpodobné, že bude nutné další užívání léků proti bolesti.

Hormonální substituční terapie, která se někdy využívá k léčbě perimenopauzy a menopauzy, může u některých žen bolesti hlavy zhoršit, u jiných zlepšit nebo nezpůsobí žádné změny.

Pokud hormonální substituční terapie bolesti hlavy zhoršuje, může lékař snížit dávku estrogenu, změnit jeho formu nebo hormonální substituční terapii ukončit.

Hormonální jógová terapie

Terapie tzv. hormonální jógou zvyšuje a vyrovnává hladinu hormonů. Jedná se o léčbu formou sestavy cviků, které vycházejí z několika druhů jógy a tibetských technik. Tato technika byla vytvořena pro ženy s problémy způsobenými právě hormonální nerovnováhou.

Sestava obsahuje speciální cviky na reaktivaci produkce a hlavně na harmonizaci hormonů, v důsledku čehož zmírňuje nebo odstraňuje nepříjemné doprovodné symptomy hormonální nerovnováhy. Více se o hormonální jógové terapii dozvíte v audio rozhovoru s certifikovanou lektorkou Hanou Suberovou, který připravila Migréna-help

Zdroj: Mayo Clinic