Zmenšujeme překážky na cestě pacienta s migrénou zdravotním systémem

27.06.2024

Ačkoliv je migréna velmi časté onemocnění, mnozí pacienti se stále potýkají s celou řadou překážek, které jim komplikují přístup ke správné diagnostice a léčbě. Jaké bariéry jim stojí v cestě? Jak by měla ideální cesta pacienta s migrénou českým zdravotním systémem vypadat? Jaké máme legislativní i nelegislativní možnosti, jak můžeme překážky odstranit, nebo alespoň minimalizovat jejich negativní dopad? 

Na tyto a další otázky jsme společně s důležitými hráči na poli českého zdravotnictví diskutovali na historicky prvním kulatém stolu pořádaném organizací Migréna-help na téma "Překážky v cestě pacienta s migrénou zdravotním systémem ČR". Kulatý stůl se uskutečnil 11. června 2024 na půdě Poslanecké sněmovny pod záštitou místopředsedy Výboru pro zdravotnictví MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA. a ve spolupráci s platformou Medical Tribune.

Na kulatém stolu nechyběl ani předseda Výboru pro zdravotnictví Senátu Parlamentu ČR MUDr. R. Kraus, MBA, náměstek ministra zdravotnictví V. Pláteník, MA, LL., zástupci České společnosti pro bolest hlavy MUDr. T. Nežádal, Ph.D. a MUDr. A. Bártková, Ph.D., předsedkyně zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven MUDr. R. Knorová, MBA a zástupkyně revizní komise Vojenské zdravotní pojišťovny MUDr. I. Vacková. Kulatý stůl navázal na odborný seminář Migréna‑help a European Migraine and Headache Alliance, který proběhl roku 2022.


Materiál Cesta pacienta s migrénou českým zdravotním systémem

Ku příležitosti kulatého stolu jsme vytvořili obsáhlý materiál, který podrobně mapuje cestu pacienta s migrénou českým zdravotnickým systémem - na jedné straně vidíme, jak vypadá ideální cesta, a na druhé potom překážky, se kterými se typický pacient v průběhu své cesty setkává (ke stažení níže):

V přístupu k diagnostice a léčbě migrény došlo k řadě změn k lepšímu. Je úkolem všech zainteresovaných stran tyto pozitivní trendy posilovat, aby z nich mohlo profitovat co nejvíce pacientů. Naším společným cílem je snížit dopady, které migréna má na pacienty, jejich rodiny i celou společnost. Výstupy z kulatého stolu budou k dispozici brzy. Máte se na co těšit!