Migréna mě nedefinuje!

Migréna může hrát velkou roli v životě jako negativní aspekt - nemoc, a takto také dopadat na vnitřní identitu člověka. Je ale důležité vnímat i své silné stránky a s těmi se primárně ztotožňovat - a tento pocit, sebe-obraz, také umět bez ostychu prezentovat druhým lidem. Je lepší neidentifikovat se s rolí nemocného pacienta, který by neměl žádnou jinou roli než tuto, aktivně tento sebe-obraz bourat a vnášet pozitivní aspekty identity do svého života.

První část webináře proběhne formou přednášky a druhá část bude mít interaktivní formu, kde si budete moci zkusit své silné stránky najít, pojmenovat a sdílet.

Termín: 28. února 2021, 18:00 - 18:45 (pondělí)

Registrace: Prostřednictvím formuláře dole na této stránce.  

Přednášející: Mgr. Tereza Blažejovská   

O přednášející: Mgr. Tereza Blažejovská je specialistka destigmatizace a psycholožka působící v Národním ústavu duševního zdraví a v projektu Narovinu.

Účastnický poplatek: Poplatek je dobrovolný a lze jej uhradit až po skončení webináře na účet 2401782540/2010, variabilní symbol: 22022. Zaplatit lze i prostřednictvím widgetu Darujme.cz (doporučeno).    

Místo konání: Online. Odkaz bude zaslán registrovaným účastníkům na email v den konání akce.  

Technická podpora: Jak na webinář krok za krokem, se dozvíte zde.      

Registrovat se na webinář

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, e-mailu, a telefonního čísla, a to pro účely vytvoření a udržování databáze účastníků webinářů Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Akce je podpořena grantem Ministerstva zdravotnictví České republiky.