Týden zvyšování povědomí o migréně

Podívejte se na osvětové video, které vzniklo ve spolupráci s účastnicemi svépomocné skupiny v Praze. Sdílejte jej na sociálních sítích a podílejte se tak i vy na zvyšování povědomí o migréně!

Úspěchy Týdne: Zajímá vás, jak Týden zvyšování povědomí o migréně proběhl, a jaké slavil úspěchy? Na odkazu níže najdete kromě jiného i fotografie mapující tuto osvětovou akci od pondělí až do neděle:

Mediální ohlasy: Zajímá vás, jak se informace o Týdnu zvyšování povědomí o migréně, potažmo o migréně jako takové, díky Migréna-help rozšířily v médiích? Kompletní přehled najdete níže:

Webináře: Video přednášky odborníků jsou pro vás stále přístupné! Poslechnout si můžete povídání o specifikách migrény u žen, o aktuální situaci v úhradě biologické léčby migrény a také o tom, co mají lidé s migrénou společného na psychické rovině.


Přijměte pozvání na historicky první ročník Týdne zvyšování povědomí o migréně v České republice, který pořádá Migréna-help, Spojené hlavy, z.s.!

Oč jde: Jde o týdenní osvětovou akci, jejímž cílem je zvýšit povědomí o jednom z nejběžnějších onemocnění vůbec - o migréně. Spolu se světovými odborníky na migrénu se domníváme, že klíčem ke zlepšení péče o osoby s migrénou a zvýšení kvality jejich života je právě šíření povědomí o tomto onemocnění. V rámci Týdne můžete zhlédnout webináře, diskutovat v rámci chatů, účastnit se pochodu pro migrénu, svépomocných skupin a dalších aktivit. 

Kdy: 2. - 8. září 2019. Webináře i příběhy budou přístupné i po skončení osvětového týdne.

Kde: Webináře a chaty jsou dostupné na těchto webových stránkách, svépomocné skupiny proběhnou v Praze a Brně, pochody navíc ještě v Přerově, Klášterci nad Ohří a Ostravě. Konkrétní informace najdete u jednotlivých akcí v programu.

Proč: Přestože migréna postihuje zhruba jednoho z deseti lidí v České republice, je stále podceňována, nedostatečně diagnostikována i léčena. To má za důsledek neuspokojivou kvalitu života osob s migrénou. Klíčem ke zlepšení péče o osoby s migrénou a zvýšení kvality jejich života je právě šíření povědomí o tomto onemocnění.

Vyzýváme tedy osoby s migrénou, ale také jejich rodinné příslušníky a další zainteresované strany k tomu, aby se zúčastnili webových seminářů, svépomocných skupin, pochodu pro migrénu a dalších programů, které v rámci Týdne proběhnou. Osoby s migrénou také prosíme, aby přidaly ruku k dílu, a 2. září se symbolicky přihlásily ke své nemoci.

Program najdete níže

Program: První zářijový týden zaplaví sociální sítě reálné příběhy lidí s migrénou. Ve stejné době mohou návštěvníci tohoto webu zhlédnout webináře zabývající se zásadami správné léčby migrény, úhradovým systémem biologické léčby migrény nebo hledáním společných znaků osob s tímto onemocněním, a diskutovat s danými odborníky online prostřednictvím chatu. Své osobní zkušenosti si mohou pacienti osobně vyměňovat na setkáních svépomocných skupin v Praze a Brně, kde budou mít možnost podílet se na tvorbě osvětového videa. V sobotu 7. září potom proběhne na několika místech ČR osvětový pochod "Míle pro migrénu".

Více v programu dle sekcí a programu dle jednotlivých dní:

Dotazník spokojenosti: Napište nám, jak se vám Týden zvyšování povědomí o migréně líbil! Pomůžete tak zvyšovat kvalitu programů Migréna-help tak, aby odpovídaly vašim skutečným potřebám!

Máte zájem o další podobné akce?