1. pacientská konference o migréně ONLINE

Praktické informace

Termín konání: 23. listopadu 2020, 17:00 - 21:00 (zúčastnit se lze i jen části). Po skončení akce bude k dispozici záznam zpoplatněný stejným způsobem jako online verze.

Místo konání: Online (odkaz bude zaslán registrovaným účastníkům na email). Technickou podporu najdete zde. Maximální kapacita je 100 osob. 

Účastnický poplatek: Minimální poplatek je stanoven na 100 Kč/osoba. Reálné náklady na akci a osobu jsou však vyšší a jsou hrazeny z grantu a sponzorských příspěvků. Zvažte tedy navýšení vstupného na podporu dalších aktivit Migréna-help, a to na základě vašich finančních možností. 

Registrace: Prostřednictvím formuláře níže. Registrace je platná až po uhrazení poplatku na účet 2401782540/2010, variabilní symbol: 112020. Zaplatit lze i prostřednictvím widgetu Darujme.cz

Tip: V rámci akce je možné online zakoupit textilní výrobky od Walmad a podzimní květinové dekorace od Floratorium na podporu další činnosti Migréna-help.

Vřele vás - všechny osoby s migrénou, jejich blízké, ale i všechny ostatní, koho problematika migrény zajímá - zveme na historicky první pacientskou konferenci o tomto onemocnění v ČR!

Konference nabídne v první řadě sérii přednášek pestré škály odborníků od neuroložky přes specialistku na tradiční čínskou medicínu až po jednu z největších obhájkyň práv osob s migrénou v Evropě. V rámci doprovodného programu se můžete těšit například na bodyterapeutický workshop, individuální konzultaci s psychoterapeutkou a na představení první mobilní aplikace pro lidi s migrénou. Chybět nebude ani pacientský příběh známé moderátorky a herečky Ester Janečkové.

Konference vám, osobám s migrénou, přinese nové informace a dovednosti potřebné k vyrovnávání se s tímto onemocněním, umožní vám setkat se online s odborníky, navázat nové vztahy a stát se součástí iniciativy Migréna-help!

Moc se na vás těšíme!

Program konference

17:00 - 17:15 Přivítání a představení Migréna-help (Bc. Rýza Blažejovská, DiS., předsedkyně Migréna-help)

17:15 - 17:40 Nejnovější možnosti léčby migrény (MUDr. Eva Medová, neuroložka a specialistka na migrénu, odborná garantka Migréna-help)

17:45 - 18:10 Moje migréna - pacientský příběh (MgA. Ester Janečková, herečka a moderátorka)

18:10 - 18:25 Pauza

18:25 - 18:50 Přínos tradiční čínské medicíny v léčbě migrény (MUDr. Daniela Bláhová, neuroložka a specialistka na tradiční čínskou medicínu a rehabilitaci)

18:55 - 19:25 Lidé s migrénou jsou hrdinové - video s titulky a následná tlumočená diskuze (Elena Ruiz de la Torre, ředitelka Evropské aliance pro migrénu a bolesti hlavy)

19:30 - 19:45 Představení mobilní aplikace pro osoby s migrénou (Ing. Jitka Hrabánková, Pears Health Cyber) 

19:45 - 20: 00 Pauza

20:00 - 20:45 Workshop: Bodyterapeutická práce s migrénou (Kateřina Erlebachová, bodyterapeutka a masérka)

20:45 - 21:00 Závěrečná diskuze (Bc. Rýza Blažejovská, DiS., předsedkyně Migréna-help)

15:30 - 20:30 Individuální online sezení: Psychoterapeutická práce s migrénou a nácvik relaxace - nutná rezervace místa předem (PhDr. Mgr. Vladana Vasková, psycholožka) KAPACITA JE NAPLĚNA. Využijte, prosím, konzultace v jiném termínu.

Psychoterapeutická ochutnávka: Délka sezení pro jednu osobu 30 minut s cílem zmapovat, jak může psychoterapie přispět ke zlepšení migrény, nastínit řešení konkrétního problému, vyzkoušet si nácvik relaxace, případně navázat spolupráci pro další setkávání a podobně). 

Změna programu vyhrazena. 

Akci podpořili:


Mám zájem o záznam konference

Registrace je platná až po uhrazení účastnického poplatku (více v sekci Praktické informace).

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení, e-mailu, a telefonního čísla, a to pro účely vytvoření a udržování databáze účastníků pacientské konference o migréně Migréna-help, Spojené hlavy z.s. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.