10 způsobů, jak reagovat na tvrzení, že migréna je jen bolest hlavy

07.12.2022

Mnoho osob s migrénou nesčetněkrát slyšelo, že migréna je "jen bolest hlavy." My ale víme, že je to mnohem víc. Migréna je celosvětově třetí nejčastější nemoc. 25 % osob s migrénou uvádí, že migréna narušuje jejich každodenní život. Může docházet ke ztrátě zaměstnání, nutnosti opustit školu, neschopnosti vykonávat domácí práce a podobně. Níže naleznete deset způsobů, jak reagovat na tvrzení osob, které si myslí, že migréna je jen bolest hlavy.

1. Migréna je víc než jen bolest hlavy

Lidé, kteří nikdy neměli záchvat migrény, nemusí chápat rozdíl. Podáním podrobnějších informací o migréně jim můžeme pomoct porozumět této nemoci.

Migréna je onemocnění nervového systému děděné v rodinách. Pokud jeden nebo oba rodiče mají migrénu, jejich dítě má 50-75% šanci, že ji bude mít také. Nicméně migrénou můžete trpět i v případě, že se ve vaší rodině nevyskytuje.

Bolest hlavy je pouze jedním z mnoha příznaků, které se během záchvatu migrény mohou objevit. Migréna má čtyři fáze (prodromy, aura, bolest hlavy a postdromy), ale ne každý člověk každou fázi zažije.

  • Fáze prodromu a aury často probíhají před jakoukoliv bolestí. Některé příznaky prodromové fáze mohou zahrnovat únavu, podrážděnost, potíže se soustředěním, touhu po jídle atd. Přibližně 75 % osob s migrénou touto fází prochází. Protože se jedná o obvyklé příznaky, mnoho lidí je se začátkem migrény nespojuje. 

  • Fáze aury je méně častá a postihuje asi 20 % osob. Zahrnuje změny vidění, brnění, necitlivost, závratě či problémy s mluvením. Může docházet k výpadkům zorného pole, vidění záblesků světla a podobně.

  • Fáze bolesti hlavy může trvat několik hodin až dní. Projevuje se bolestí na jedné nebo obou stranách hlavy, nevolností, zvracením, citlivostí na světlo nebo hluk. Tyto příznaky jsou často tak silné, že lidé nemohou vykonávat žádné činnosti.

  • Fáze postdromální postihuje přibližně 80 % osob. Nejčastěji se jedná o únavu, bolesti těla, potíže se soustředěním, citlivost na světlo či závratě.

2. Záchvat migrény může trvat i několik dní

Bolest hlavy obvykle zmizí sama. Záchvaty migrény ale mohou trvat celé dny. Nejčastěji dochází k pulzování na jedné nebo obou stranách hlavy. Samotnou bolest často doprovází např. zvracení, nevolnost, citlivost na světlo a zvuk. 

3. Migréna může zahrnovat i neobvyklé příznaky

Jak jsme již zmiňovali, migréna se liší od bolesti hlavy intenzitou a trváním. Bolest hlavy je jen část příznaků. Bolest často zhoršuje cvičení, lidé jsou citliví na světlo, zvuky a pachy. Při migréně se může objevit také zimnice, fantomové pachy, mozková mlha, změny nálady a závratě. Dalšími možnými příznaky jsou nespavost, úzkost, problémy se soustředěním, podrážděnost nebo touha po jídle.

Protože ke změnám v nervovém systému dochází pouze při záchvatu migrény, neprojeví se např. v krevních testech. Lékaři diagnostikují migrénu pouze na základě příznaků

4. Migréna může být chronická

Migréna je klasifikována podle toho, kolik dní v měsíci má člověk záchvaty. Dle toho se migréna dělí na epizodickou a chronickou. Jako epizodickou migrénu označujeme takovou bolest, která člověka postihuje 14 nebo méně dní v měsíci. Lidé, kteří mají migrénu 15 a více dní v měsíci nejméně po dobu 3 měsíců trpí migrénou chronickou.

5. Migréna je neurologické onemocnění

Migréna je onemocnění nervového systému, které má mnoho příznaků. Mezi faktory přispívající k migréně patří např. genetická zátěž, pohlaví, úroveň stresu či kouření.

V současnosti existuje více jak 150 různých druhů bolestí hlavy, které se dělí na primární a sekundární. Migréna patří mezi primární bolesti hlavy, což znamená, že příčina bolesti není známa a nelze ji ověřit například krevními testy, zobrazovacím vyšetřením a podobně. Sekundární bolesti hlavy jsou příznakem jiného onemocnění nebo úrazu. 

6. Migréna vždy nemusí zahrnovat bolest hlavy

Bolest hlavy nemusí být nutně součástí záchvatu migrény. Např. aura bez bolesti hlavy zahrnuje symptomy aury, ale ne bolest hlavy. 

7. Migréna je na druhé příčce příčiny invalidity osob

Migréna je invalidizující nemoc. Lidé s migrénou nemusí být schopni chodit pravidelně do práce, často kvůli své nemoci nedosáhnou povýšení nebo jsou nuceni být méně produktivní. Migréna se léčí velmi obtížně, protože je nepředvídatelná. Mnoho příznaků migrény se navíc překrývá s jinými nemocemi. Některým lidem se tak nemusí dostávat vhodné léčby, protože nedošlo k rozpoznání příznaků migrény.

8. Migréna nepostihuje pouze dospělé - zažívají ji i děti

Záchvaty migrény u dětí obvykle netrvají tak dlouho jako u dospělých, ale může se jednat o středně až velmi silné záchvaty. Léčbu urychlí především včasné podání léků a znalost postupů, jak dítěti ulevit.

U dětí se bolest nejčastěji manifestuje nad očima. Mezi další příznaky patří nevolnost, zvracení a citlivost na světlo a zvuk. Některé děti mohou mít místo bolesti hlavy bolesti břicha - tzv. břišní migrénu.

Ke snížení záchvatů migrény u dětí může pomoci dostatek spánku, snížení hladiny stresu a zdravá strava. Děti, které mají ataky migrény jednou nebo vícekrát v týdnu, mohou vyžadovat preventivní léčbu ke snížení závažnosti a frekvence migrény.

9. Migréna se dá léčit, ne vyléčit

Mezi dva hlavní typy léčby migrény patří léčba akutní a preventivní. Akutní léky se užívají během záchvatu migrény ke zmírnění bolesti a zastavení zhoršování záchvatu. Preventivní léčba se naopak používá ke snížení frekvence, závažnosti a délky záchvatů.

Rozpoznání varovných příznaků migrény je pro včasnou léčbu zásadní. V raných fázích záchvatu migrény mohou léky zastavit nebo snížit bolest. Důležité je proto vést si deník o tom, jak často a kdy se příznaky migrény vyskytují. Všimnou si lze například změn ve stravě či počasí. K tomu může pomoci i mobilní aplikace pro správu záchvatů migrény.

10. Migrénu diagnostikuje lékař

Migréna je skutečná nemoc, kterou diagnostikuje lékař. K diagnostice dochází na základě příznaků, závažnosti migrény a toho, jak často k ní dochází.

Informovanost je klíčem k pochopení rozdílů mezi migrénou a bolestí hlavy. Obojí je bolestivé, ale migréna je onemocnění, které vyžaduje odbornou pomoc. Migréna je víc než "jen bolest hlavy"!


Zdroj: American Migraine Foundation

Další články o migréně