Týden zvyšování povědomí o migréně

14.08.2019

Přijměte pozvání na historicky první ročník Týdne zvyšování povědomí o migréně v České republice, který pořádá Migréna-help, Spojené hlavy, z.s., a který proběhne první týden v září 2019

  • Poslechněte si rozhovor o Týdnu zvyšování povědomí o migréně na ČRo Plus (čas: 8:25 ranního vysílání) 

Cílem této osvětové akce je zvýšit povědomí o jednom z nejběžnějších onemocnění vůbec - o migréně. Přestože migréna postihuje zhruba jednoho z deseti lidí v České republice, je stále podceňována, nedostatečně diagnostikována i léčena. To má za důsledek neuspokojivou kvalitu života osob s migrénou. Klíčem ke zlepšení péče o osoby s migrénou a zvýšení kvality jejich života je právě šíření povědomí o tomto onemocnění.

Vyzýváme tedy osoby s migrénou, ale také jejich rodinné příslušníky a další zainteresované strany k tomu, aby se zúčastnili webových seminářů, svépomocných skupin, pochodu pro migrénu a dalších programů, které v rámci Týdne proběhnou. Osoby s migrénou také prosíme, aby přidaliy ruku k dílu, a 2. září se symbolicky přihlásily ke své nemoci.

Program: První zářijový týden zaplaví sociální sítě reálné příběhy lidí s migrénou. Ve stejné době mohou návštěvníci tohoto webu zhlédnout webináře zabývající se zásadami správné léčby migrény, úhradovým systémem biologické léčby migrény nebo hledáním společných znaků osob s tímto onemocněním, a diskutovat s danými odborníky online prostřednictvím chatu. Své osobní zkušenosti si mohou pacienti osobně vyměňovat na setkáních svépomocných skupin v Praze a Brně, kde budou mít možnost podílet se na tvorbě osvětového videa. V sobotu 7. září potom proběhne na několika místech ČR osvětový pochod "Míle pro migrénu"

Více informací najdete zde.

Týden zvyšování povědomí o migréně