Týden zvyšování povědomí o migréně

Míle pro migrénu

Zúčastněte se pochodu, procházky či běhu pro migrénu, nebo si uspořádejte vlastní ve vašem městě!

Kdy: 7. září od 15 do 17 hodin

Kde: Praha, Brno, Přerov a další města (bude upřesněno)

Proč: Zkušenosti ukazují, že nemoci, které jsou stigmatizovány - tak jako migréna - se mohou v mysli veřejnosti změnit pouze tehdy, když se osoby s daným onemocněním a jejich rodiny spojí do komunitních akcí a samy požádají o společenské uznání. Nemoci, za něž se pacienti nepostaví sami, zůstávají stigmatizované, a pacienti pak nedostávají léčbu potřebnou k účinnému léčení jejich stavu. To platí i v případě, že lékaři o nemoci mluví. Pacienti a jejich rodiny by tak měli převzít svůj díl odpovědnosti a napnout své síly.

Uspořádat procházku či běh, nebo se jich zúčastnit, vám dá příležitost udělat něco pozitivního vzhledem ke své nemoci. I vaši blízcí tak budou moci pro vás něco udělat. Díky této pozitivní spolupráci s ostatními osobami s migrénou a vašimi rodinami budete mít možnost podílet se na našem společném díle a ještě učinit něco dobrého pro vaše zdraví!

Registrace: Zaregistrovat sebe či nové místo pochodu můžete ve formuláři níže.

Migréna-help navazuje na tradici americké neziskové organizace "Miles for Migraine": Míle pro migrénu je nezisková organizace, jejímž posláním je zlepšovat život osob s migrénou, zvyšovat povědomí veřejnosti a pomáhat při hledání léku na migrénu. Organizace pořádá právě procházky a běhy.

Zaregistrovat sebe či nové místo pochodu

Těšíme se na vás!