Aktuality

Lidem trpícím migrénou pomůže nemoc zvládat zbrusu nová aplikace Migréna Kompas. Ta pacientům umožňuje zaznamenat jednotlivé záchvaty, jejich délku a intenzitu a užité léky. Kromě toho uživatel do kalendáře aplikace může zaznamenávat svou životosprávu a jak se cítil. Díky aplikaci tak pacienti s migrénou lépe porozumí svému onemocnění. Aplikace...

Lidé, kteří trpí migrénou, jsou velmi silní. Žijí normální život a do toho se ještě musí vypořádávat se svou nemocí. Existují ovšem lidé, kteří je vnímají jako slabé. Vnímají je jako někoho, kdo si pořád na něco stěžuje anebo na všechno reaguje přehnaně.

V červnu proběhla benefiční akce na bleším trhu v Černolicích u Prahy! Všem, kdo přispěli na naši činnost tímto vřele děkujeme!

S radostí sdílíme první vydání časopisu Migréna Kompas, který bude dvakrát do roka přinášet praktické rady, jak zvládnout migrénu: "Vždy se ptáme zkušených lékařů a odborníků a zpovídáme pacienty, kteří vědí, co znamená žít s migrénou." dočteme se v úvodu prvního čísla.

Migréna-help na prvního máje spustila dotazníkový průzkum, který slouží ke zhodnocení její činnosti, k případnému upravení služeb tak, aby odpovídaly potřebám osob s migrénou i jejich blízkých, ale také k šíření osvěty o prospěšnosti pacientských organizací!

Nejnovější možností léčby pro osoby s migrénou je tzv. biologická léčba neboli léčba tzv. monoklonálními protilátkami. Jde o první léčbu, která byla vyvinuta cíleně na prevenci migrény. Lze tedy konstatovat, že se vzhledem k léčbě migrény nacházíme v revoluční době. Od 1. 5. 2020 je z veřejného zdravotního pojištění hrazen další léčivý přípravek....

K bolestem hlavy u mužů i žen přispívá mnoho faktorů včetně rodinné anamnézy či věku. Speciálně u žen však často nacházíme spojitost mezi migrénou a hormonálními změnami.

S potěšením oznamujeme, že se Migréna-help v únoru 2020 stala členem organizace The European Migraine & Headache Alliance (tedy Evropské aliance pro migrénu a bolesti hlavy), která sdružuje více jak 30 pacientských sdružení napříč Evropou. Tato aliance posiluje činnost všech členských organizací a zasazuje se o práva všech 138 milionů osob žijících...

Letos stejně jako loni proběhne Světový summit o migréně (Migraine World Summit). Zúčastnit se jej mohou lidé z celého světa, neboť je přístupný online. Summit probíhá formou přednášek s odborníky na migrénu z celého světa. Tým dobrovolníků Migréna-help vám bude přinášet z této výjimečné události pravidelné zpravodajství. Přidejte se k nám!

Přeji si zpravodaj

Přihlaste se k odběru nepravidelného zpravodaje

* Uděluji tímto Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Ke Zvonici 7, Praha 12 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení a e-mailu, a to pro účely vytvoření a udržování databáze odběratelů newsletteru, pro zasílání tohoto newsletteru či informačního emailu. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese migrena.help.zs@gmail.com. Dále jsem si vědom/a toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.