Lékařské možnosti léčby

Preventivní (někdy též nazývaná profylaktická) léčba migrény se zaměřuje na snížení frekvence, závažnosti nebo intenzity záchvatů u osob se čtyřmi a více záchvaty migrény za měsíc. Preventivní léky mohou také pomoci, aby byla akutní léčba efektivnější. I přesto, že je léčba akutních záchvatů migrény nezbytnou součástí života osob s migrénou, může...

Pod odkazem níže naleznete abecedení seznam certifikovaných center pro bolesti hlavy poskytující specializovanou péči pro osoby s vážnou formou migrény. Péče je v nich hrazena ze zdravotního pojištění. Seznam je pravidelně aktualizován; nyní čítá zhruba třicet center.

Nejnovější možností léčby pro osoby s migrénou je tzv. biologická léčba neboli léčba tzv. monoklonálními protilátkami. Jde o první léčbu, která byla vyvinuta cíleně na prevenci migrény. Lze tedy konstatovat, že se vzhledem k léčbě migrény nacházíme v revoluční době.

Připravili jsme pro vás nejnovější zprávy o možnostech a vývoji léčby migrény. Některé z léčivých přípravků jsou v České republice již k dispozici, jiné jsou ve fázi klinických studií a ještě jiné jsou zatím k dispozici pouze v zahraničí. I tyto přípravky uvádíme, protože jsou znamením naděje. Spolu s vámi věříme, že pro každou osobu s migrénou...

Zde si můžete stáhnout deník k zaznamenávání vašich migrenózních záchvatů. Stačí si jej vytisknout. Tento deník je vhodné při každé návštěvě předat vašemu lékaři, aby měl přehled o četnosti vašich záchvatů.

Migréna je neviditelné onemocnění a často o její síle nemají lékaři ani ponětí. Bolest, kterou jejich pacienti zažívají, je pro zdravého člověka velmi těžko představitelná. Proto je důvěra mezi pacientem a lékařem to nejdůležitější. Dodává pacientům jistotu, že jim jejich lékař rozumí a že bude líp. Důvěra však znamená mnoho i pro lékaře. Léčí...