Sebepéče

Během posledních let se "péče o sebe" stala docela módním slovem. Ale jak mohou ti z nás s migrénou zavést péči o sebe do praxe? Je dobré začít tím, že se na to budete dívat jako na dvojí přístup: za prvé používání strategií během samotných záchvatů migrény a za druhé praktikování určitých postupů v každodenním životě jako takovém.

Migréna je třetí nejčastější onemocnění na světě, trpí jí téměř 15 % lidí a je častější než cukrovka. Je to nemoc krutá a proto záznamy o její existenci nacházíme už na destičkách ze Sumeru, v egyptských papyrech, u Hippokrata a dále. V Bulgakovově úžasném románu Mistr a Markétka jí trpěl Pilát Pontský. Roku 1873 byla vydána první publikace o...

Ptáte se, proč meditovat? Přemýšlíte nad tím, jestli meditace může vaše záchvaty migrény ovlivnit a snížit jejich četnost? Takzvaná "všímavá meditace" neboli mindfulness je doplňková - a navíc téměř bezplatná - léčba, která vám může pomoci nejen s migrénou, ale i se zmírněním dalších příznaků a potíží.